پیاده سازی هوشمند روشنایی ایستگاه اتوبوس با استفاده از برق خورشیدی

شرکت سولار باد انرژی موفق به طراحی و پیاده سازی سیستم برق خورشیدی ایستگاه اتوبوس به صورت هوشمند گردید. این طرح متمایز، ضمن برخورداری از روشنایی مناسب، باعث کاهش ظرفیت استفاده از باتری می گردد. این امر ضمن کاهش هزینه اولیه سرمایه گذاری، باعث کاهش هزینه های نگهداری سیستم خواهد گردید. با توجه به اینکه تعویض باتری ها هر چند سال یکبار، بخش عمده ای از هزینه تعمیر و نگهداری سیستم های فتوولتاییک جدا از شبکه را به خود اختصاص می دهد، ، از این رو با استفاده بهینه از ظرفیت باتری و در نتیجه کاهش ظرفیت آن می توان بطور قابل توجهی در سرمایه گذاری اولیه و همچنین هزینه های نگهداری آن کاست.

Solarbaad

شرکت سولار باد انرژی مصمم است تا نگرش جامعه نسبت به انرژیهای پاک را در جهت حفظ محیط زیست و توسعه انرژی پایدار ارتقا بخشیده و جایگاه ممتازی در  کشور در حوزه انرژی فتوولتایی هیبریدی کسب نماید.

افتخارات

We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified

اطلاعات تماس

  info{@}solarbaad.com

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، حد فاصل چهار راه ولیعصر و میدان ولیعصر، خیابان ولدی، پلاک 24، طبقه سوم، واحد 7

  تلفن: 86036631-021

  دورنگار: 86036692-021

   کد پستی: 1599814416


دفتر واحد تحقیق و توسعه:مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، بلوار دانش، مرکز رشد واحدهای فن آور، واحد شماره 4

  تلفن: 38792450-051