طراحی سیستم کنترلر تعقیب کننده خورشیدی

شرکت سولار باد انرژی با همکاری پژوهشکده هوا خورشیدی دانشگاه فردوسی مشهد در حال طراحی سیستم کنترلر تعقیب کننده خورشیدی می باشد. سازه فلزی این تعقیب کننده، قبلاً توسط پژوهشکده مذکور ساخته و در محل آزمایشگاه تست میدانی فتوولتایی آن پژوهشکده نصب گردیده است. امید می رود با انجام این پروژه در جهت خودکفایی کشور و بومی سازی تکنولوژی  گامی مهم برداشته شده و این امر موجب کاهش هزینه تولید برق خورشیدی گردد

Solarbaad

شرکت سولار باد انرژی مصمم است تا نگرش جامعه نسبت به انرژیهای پاک را در جهت حفظ محیط زیست و توسعه انرژی پایدار ارتقا بخشیده و جایگاه ممتازی در  کشور در حوزه انرژی فتوولتایی هیبریدی کسب نماید.

افتخارات

We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified

اطلاعات تماس

  info{@}solarbaad.com

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، حد فاصل چهار راه ولیعصر و میدان ولیعصر، خیابان ولدی، پلاک 24، طبقه سوم، واحد 7

  تلفن: 86036631-021

  دورنگار: 86036692-021

   کد پستی: 1599814416


دفتر واحد تحقیق و توسعه:مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، بلوار دانش، مرکز رشد واحدهای فن آور، واحد شماره 4

  تلفن: 38792450-051